Hotline: (84) 931 884 001

Chính sách bảo mật thông tin

(Bao gồm cả nền tảng website, mobile website), sau đây gọi chung là “QOil Việt Nam”, cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Quý khách vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Điều 1: Thu thập thông tin cá nhân

Điều 2: Sử dụng thông tin cá nhân

Điều 3: Chia sẻ thông tin cá nhân

Điều 4: Truy xuất thông tin cá nhân

Điều 5: Bảo mật thông tin cá nhân

Điều 6: Thanh toán an toàn

Điều 7: Sử dụng “cookie”

Điều 8: Quy định về “spam”

Điều 9: Thay đổi về chính sách

Điều 10: Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Qoil Việt Nam
Website: www.qoil.vnwww.qoil.net

Cập nhật lần cuối vào lúc 15h24 ngày 08 tháng 01 năm 2019